Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er doktorgradsstipendiat tilknyttet CenSES (Centre for Sustainable Energy Studies) og EU-prosjektet SHAPE ENERGY (Social Sciences and Humanities for Advancing Policy in European Energy). Jeg forsker på bærekraftige overganger generelt, og overganger mot bærekraftig mobilitet mer spesifikt. Her ser jeg nærmere på framveksten og mainstreamingen av elbilisme, og om dette kan representerer en ny form for mobilitetskultur, nye praksiser, eller nye identiteter.

Kjønnsroller og stereotypier rundt mobilitet og energikonsum er også sentralt i mitt virke her.

Bakgrunn:

Jeg har en master i teknologi- og vitenskapsstudier (STS), og en bachelor i samfunnsvitenskap med fordypninger i sosiologi og medievitenskap.  

Faglige interesser:

  • Bærekraftige overganger
  • Teknologi og kulturendring
  • Innovasjon
  • Standardiseringsprosesser
  • Populærkultur

Ellers:

Jeg har for tiden også ansvaret for å redigere og opprettholde instituttets nettsider, og jobber med rekrutering til, og oppdateringen av SHAPE ENERGYs forskerdatabase. Denne er designet for å fasilitere tverrfaglige samarbeid med og mellom energi-forskere fra samfunnsvitenskapen og humaniora.   

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling