Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Tøgersen, Marte Kristine; Aasly, Kurt. (2015) Pilot plant set-up and process mineralogical investigations of iron ore from Rana Gruber AS, Norway. Conference in Minerals Engineering 2015.
  • Tøgersen, Marte Kristine. (2014) Økt utvinning av jern fra Storforshei jernformasjon. Mineralproduksjon. vol. 5.

Rapport/avhandling

  • Tøgersen, Marte Kristine. (2011) En petrologisk og geokjemisk studie av pegmatittiske og aplittiske intrusjoner i marmor på Akselberg, Brønnøy kommune, Nordland. 2011.