Bakgrunn og aktiviteter

 

Seniorrådgiver ledelsesutvikling i Faggruppe for kompetanse- og ledelsesutvikling

 

Jeg arbeider med ledelses- og organisasjonsutvikling, blant annet:

 • Lederutviklingsprogram
  • Instituttledere
  • Studieprogramledere
  • Forskergruppeledere
  • Faggruppeledere
 • Utvikling av ledergrupper
 • Kompetanseprogram for innovasjonsledere
 • Mentorprogram for kvinnelige førsteamanuenser og førstelektorer

 

Utdanning: Master i organisasjon og ledelse, siviløkonom (NHH)