Bakgrunn og aktiviteter

 

Seniorrådgiver ledelsesutvikling i Faggruppe for kompetanse- og ledelsesutvikling

 

Jeg arbeider med ledelses- og organisasjonsutvikling, blant annet:

  • Lederutviklingsprogram
    • Instituttledere
    • Studieprogramledere
    • Forskergruppeledere
  • Utvikling av ledergrupper
  • Kompetanseprogram for innovasjonsledere
  • Mentorprogram for kvinnelige førsteamanuenser og førstelektorer

 

Utdanning: Master i organisasjon og ledelse, siviløkonom (NHH)