Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder

Undervisning og veiledning i biblioteket, Endnote, akademisk skriving osv.

Utdanning

  • Master i pedagogikk fra Høgskolen i Lillehammer (2014)
  • Bachelor samfunnsvitenskapelige fag fra NTNU, fordypning i pedagogikk og arkeologi (2012)
  • Årsstudium i psykologi, Universitetet i Oslo (2005)