Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Andresen, Silje Aurora; Epremian, Levon; Jakobsen, Thomas Sætre; Jones, Michael; Refstie, Hilde. (2015) Fighting fog - The case of creeping neoliberalism and weakening university democracy in Norway. Krisis: Tijdschrift voor empirische filosofie.

Del av bok/rapport

  • Lujala, Päivi; Marsland, Levon Epremian. (2017) Transparency and natural resource revenue management: empowering the public with information?. Corruption, Natural Resources and Development From Resource Curse to Political Ecology.
  • Marsland, Levon Epremian; Lujala, Päivi; Bruch, Carl. (2016) High-Value Natural Resources and Transparency: Accounting for Revenues and Governance. Oxford Research Encyclopedia of Politics.