Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med autonom kjøring i terreng med beltedrevne og hjulgående UGV-er (unmanned ground vehicle). Jeg har spesielt fokus på rute/baneplanlegging der jeg finner trygge baner for å navigere gjennom røft terreng. Har også interesse for maskinsyn og alt som handler om å tolke omgivelser med sensorer.