Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med autonom kjøring i terreng med beltedrevne og hjulgående UGV-er (unmanned ground vehicle). Jeg har spesielt fokus på rute/baneplanlegging der jeg finner trygge baner for å navigere gjennom røft terreng. Har også interesse for maskinsyn og alt som handler om å tolke omgivelser med sensorer. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Haavardsholm, Trym Vegard; Smestad, Ragnar; Larsen, Martin Vonheim; Thoresen, Marius; Dyrdal, Idar. (2016) Scene Understanding for Autonomous Steering. STO-MP-IST-127: Intelligence and Autonomy In Robotics.
  • Mathiassen, Kim; Baksaas, Magnus; Olsen, Lars Erik; Thoresen, Marius; Tveit, Bjørn. (2016) Development of an Autonomous Off-Road Vehicle for Surveillance Missions. STO-MP-IST-127: Intelligence and Autonomy In Robotics.