Bakgrunn og aktiviteter

Ph.D.-stipendiat i prosjektet Lean Operations. Fokus på multinasjonale utfordringer for norsk arbeidsliv, den norske modellen og industrielle relasjoner.

Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag, med fordypning i psykologi og sosiologi (NTNU). Mastergrad i sosiologi (NTNU).

Faglige interesser: organisasjon, ledelse, arbeidsliv, bedrifters samfunnsansvar, industrielle relasjoner m.m.

Verv:

Fakultetstillitsvalgt 2, SVT-fakultetet (2005), Organisatorisk nestleder, Studenttinget (2006). Styremedlem (2009-10) og styreleder i Studentsamskipnaden i Trondheim (2010-2011). Sakkyndig i NOKUTs komite for evaluering av kvalitetsikringssystemer (2007-2011).

Andre engasjement:

Deltaker og fasilitator i Center for Transformative Learning, 2008 - 2012.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Aasprong, Marius Lervåg; Leiulfsrud, Håkon. (2012) Uncovering Corporate Social Responsibility: Deparadoxation of Power in the CSR-Discourse. 2012.
  • Salvesen, Helge; Haraldseid, Gunn; Rovio-Johanson, Airi; Welle-Strand, Anne; Aasprong, Marius Lervåg. (2011) Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Agder Rapport fra sakkyndig komité. 2011.
  • Salvesen, Helge; Haraldseid, Gunn; Rovio-Johansson, Airi; Welle-Strand, Anne; Aasprong, Marius Lervåg. (2011) NOKUTs tilsynsrapporter: Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning ved Universitetet i Agder. 2011.