Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har hovedfag i Sosialpedagogikk fra Universitetet i Oslo, 1989. Mine hovedfagsavhandlinger het: «En kritikk av den kjønnsløse fornuften. En studie av patriarkalsk lederskap og kvinnelig organisering i Televerket» (gruppeoppgave) og: «Kvinnen bindeleddet mellom mannen og virkeligheten»( individuell oppgave).  Min Phd avhandling er fra NTNU, 2009, og heter: «Læreres utdanning – et arbeid med ordene vi bruker». Før jeg kom til NTNU jobbet jeg ved lærerutdanningen i Alta, Finnmark.

Min forskningsinteresse kretser omkring forholdet mellom undervisning og læring, hvordan vi kan forstå dette som prosesser og ikke bare i et individuelt perspektiv, men hvordan undervisning og læringom inngår i sosiale og kulturelle sammenhenger. Tema jeg har vært opptatt av i min forskning er veiledning, ledelse og organisasjonsutvikling innenfor utdanning. Teoretisk er jeg påvirket av den franske filosofen Paul Ricoeur og filosofen og psykoanalytikeren Luce Irigaray. Det innebærer at forhold som språkbruk, kjønn og praktisk fornuft er sentralt i det jeg arbeider med i min forskning, som  orientert mot det teoretiske.

Forskningsgruppe: SIPP, Studies in pedagogical practices https://www.ntnu.edu/ipl/sipp

Veiledning: PhD og Master

Veiledingsområder: Forholdet mellom undervisning og læring (didaktikk), ledelse av / i pedagogisk praksis, veiledning, organisasjonsutvikling i skolen, profesjonskunnskap. Jeg veileder på både teoretiske og empiriske prosjekt. De fleste av de prosjektene jeg har veiledet på har anvendt varianter av fenomenologisk-hermeneutisk design.

Undervisning: Primært innenfor bachelor og master i utdanning og oppvekst

Andre oppgaver:  PhD-koordinator ved pedagogisk Institutt (til 2016)

Andre verv:  

  • Hovedredaktør (fra 2017): Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis, ((tidliger Tidskriftet FoU i praksis) (lenke kommer)
  • Medlem av Research Advisory Board, at Nazarbayev Intellectual Schools, Kazakhstan, fra 2015 http://nis.edu.kz/en/
  • Generalsekretær i EERA, European Educational Research Association 2012-2016,  http://www.eera-ecer.de/
  • EERA - Network Represeantaive on Council,  2009-2012.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner