Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområde

Ansvarlig for intern og ekstern kommunikasjon på IT-avdelingen ved NTNU

Arbeidsoppgaver

  • Kommunikasjonsplanlegging og rådgivning
  • Formidling ut fra ledermøter
  • Mediekontakt
  • Administrator på sosiale medier
  • Redaktør for interne og eksterne nettsider
  • Fotograf
  • Kommunikasjonsstøtte for prosjekter
  • Lederstøtte
  • Kommunikasjonsstrategi og handlingsplan
  • Koordinering av videoproduksjon i IT-avdelingen