Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Svindseth, Marit Følsvik. (2014) Maktrelasjonen og ydmykelsesprosessen. Vold mot kvinner.

Rapport/avhandling

  • Svindseth, Marit Følsvik; Nøttestad, Jim Aage; Dahl, Alv A; Sørebø, Øystein. (2010) A study of Humiliation, Narcissism and Treatment Outcome in Patients Admitted to Psychiatric Emergency Units. 2010. ISBN 978-82-471-2334-8. Doktoravhandlinger ved NTNU (180).