Bakgrunn og aktiviteter

–  Ansettelse og forlengelse i utdanningsstillinger
–  PhD koordinator 
–  Utvikling og vedlikehold av malverktøy