Bakgrunn og aktiviteter

HR relaterte oppgaver, herunder:

- Nyansettelse av faste og midlertidige vitenskaplige og teknisk administrative ansatte

- Personaladministrative forvaltningsoppgaver

- IA og sykefraværsoppfølging

- Fastlønnsattestant

- Lederstøtte

- Pensjon og SPK