Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Gossé, Marianne; Lysvand, Hilde; Pukstad, Brita; Nordbø, Svein Arne. (2019) A PCR assay for detection of mutations associated with acrolide resistance in Mycoplasma genitalium clinical samples. STI & HIV 2019 World Congress . ISSTDR og IUSTI; Vancouver. 2019-07-14 - 2019-07-17.
  • Gossé, Marianne; Lysvand, Hilde; Pukstad, Brita; Nordbø, Svein Arne. (2017) Gene Associated with Macrolide Resistance in Mycoplasma genitalium in Clinical Samples. Frampeik 2017 . Universitetet i Oslo; Oslo. 2017-10-06 - 2017-10-08.
  • Nordbø, Svein Arne; Gossé, Marianne. (2017) Mycoplasma genitalium: Erfaringer med resistenstesting for makrolider og fluorokinoloner. Årskonferansen for mikrobiologer . Folkehelseinstituttet; Oslo. 2017-12-08 - 2017-12-08.
  • Nordbø, Svein Arne; Gossé, Marianne; Pukstad, Brita; Krokstad, Sidsel. (2016) Mycoplasma genitalium og makrolidresistens. 5. molekylærmøte i medisinsk mikrobiologi . OUS; Oslo. 2016-06-09 - 2016-06-10.
  • Pukstad, Brita; Gossé, Marianne; Nordbø, Svein Arne. (2016) Mycoplasma genitalium – where do we go from here?. 33rd Nordic Congress of Dermatology & Venereology ; 2016-04-28 - 2016-04-28.
  • Gossé, Marianne; Nordbø, Svein Arne; Pukstad, Brita. (2015) Bakteriemengde i daglige urinprøver fra pasienter med Mycoplasma genitalium, mutasjonsanalyser og behandlingsrespons. Folkehelseinstituttets 51. årskonferanse . FHI; Oslo. 2015-12-03 - 2015-12-04.