Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Furnes, Marianne Waldum; Chen, Duan. (2008) Feeding behaviour and body weight developement: lessons from rats. Tapir Akademisk Forlag. 2008.