Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Dalheim, Marianne Øksnes. (2016) Chemically modified alginates and chitosans. Lateral and terminal functionalization by reductive amination. 2016. ISBN 978-82-326-1886-6.