Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er født og oppvokst i Romsdalen i Åndalsnes. Jeg har bakgrunn fra arbeid i skole, barnehage og PPT. 

Mine faglige interesser: De aristoteliske kunnskapsformene, praktisk kunnskap, improvisasjon, danning-dannelse-paideia, vitenskapsteori, utdanningshistorie.

Sentrale begrep i Aristoteles praktiske filosofi. Ulike perspektiver på danning og den praktiske kunnskapen.
En analyse av ulike tolkninger av Aristoteles'begrep fronesis og hvordan dette kommer til uttrykk i vår tid.  De aristoteliske kunnskapsformene episteme, techne og fronesis er sentralt i mitt prosjekt og jeg stiller spørsmål ved dagens forståelse og ulike tolkninger av disse kunnskapsformene. 

Central concepts in Aristotle's practical philosophy, scientific knowledge (episteme), production and productive knowledge (techne), action and agent's knowledge (fronesis). Conceptions of practice and practical knowledge in Aristotle and neo-Aristotelianism. Indications of some of the most significant retrievals of Aristotle's philosophy in recent philosophical work (with reference to Gadamer, Flyvbjerg, Dunne). An analysis of some recent attempts to reinterpret the Aristotelian concept of phronesis, to extend tihis revival into educational theory, especially with respect to the kind og practice that teaching is conceived to be and the kind of knowledge that is taken to inform it.