Bakgrunn og aktiviteter

Doktorgradstittel: Utplassering, leting og opphenting av marine sensorer ved bruk av et ubemannet fly med faste vinger. Hovedveileder: Tor Arne Johansen

Jeg fullførte min utdannelse så langt ved University of Minnesota i USA. Jeg fullførte graden "Bachelor of Science" i Aerospace Engineering and Mechanics i 1999, og fullførte så en "Master of Science" i Aerospace Engineering med et hovedfokus på kontroll teori for fly i 2001.

Etter endt utdannelse flyttet jeg til Seattle, Washington, hvor jeg jobbet i Autopilot Control Law gruppen til The Commercial Airplane Group ved The Boeing Company fra 2001 til 2007. Mens jeg var der fikk jeg følge hele utviklingsprogrammet for autopiloter som brukes ombord i passasjerfly, fra starten på en nyutvikling, algoritme utvikling, simuleringer, hardware-in-the-loop testing og til slutt gjennom hele test-flyvningsprogrammet og sertifisertings demonstrasjonene.

Når jeg av familiehensyn returnerte til Norge mot slutten av 2007, begynte jeg å jobbe ved Anvendt Kybernetikk gruppen til SINTEF IKT i Trondheim. Mine erfaringer fra det sikkerhetsorienterte luftfartsmiljøet førte til flere oppdrag relatert to teknisk sikkerhet innenfor Olje- og Gassindustrien. I besitter fortsatt en liten stilling ved SINTEF for å følge opp et pågående prosjekt relatert til deteksjon og unngåelse/manøvrering av konflikter i lufta, som er en del av Single European Sky ATM Research (SESAR) Programme. 

Jeg startet på min doktorgrad i August 2013. Jeg skal forske på mulighetene til å kunne bruke fly med stasjonær vinge til å plassere ut, gjenfinne og hente opp marine sensorer.
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Merz, Mariann; Johansen, Tor Arne. (2017) A strategy for robust precision control of an endbody being towed by an orbiting UAV. AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, AIAA SciTech Forum.
  • Merz, Mariann; Johansen, Tor Arne. (2017) Optimal Path of a UAV Engaged in Wind-influenced Circular Towing. 2017 Workshop on Research, Education and Development of Unmanned Aerial Systems (RED-UAS).
  • Merz, Mariann; Johansen, Tor Arne. (2016) Feasibility study of a circularly towed cable-body system for UAV applications. 2016 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS).
  • Håbrekke, Solfrid; Hauge, Stein; Lundteigen, Mary Ann; Merz, Mariann. (2012) Reliability performance of technical systems: A case study in relation to drilling operations. 11th International Probabilistic Safety Assessment and Management Conference and the Annual European Safety and Reliability Conference 2012, 25-29 June 2012, Helsinki, Finland.

Rapport/avhandling

  • Hauge, Stein; Håbrekke, Solfrid; Kråkenes, Tony; Lundteigen, Mary Ann; Merz, Mariann. (2012) Barriers to prevent and limit acute releases to sea. Environmental barrier indicators. 2012. ISBN 9788214053968. SINTEF Rapport (A22763).
  • Hauge, Stein; Kråkenes, Tony; Håbrekke, Solfrid; Johansen, Gorm Idar; Merz, Mariann; Onshus, Tor. (2011) Barriers to prevent and limit acute releases to sea. Environmental risk acceptance criteria and requirements to safety systems. 2011. ISBN 9788214052275. SINTEF Rapport (A20727).