Bakgrunn og aktiviteter

Saksbehandler innen foreldrepermisjonsområdet. Følger opp refusjon av foreldrepenger fra NAV.