Bakgrunn og aktiviteter

Sekretær for Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon i Helse Midt-Norge RHF og Felles Forskningsutvalg for St. Olavs hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Arbeidserfaring

- rådgiver ved MH-fakultetet (februar - november 2016): forskningsetikk, CRIStin, ph.d.-utdanningen, helseforskningsloven, global helse, lederstøtte
- vitenskapelig assistent/seniorkonsulent ved Cardiac Exercise Research Group ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU.
- forskningstekniker ved studien Kvinner og Kreft ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
- sykepleier ved St. Olavs Hospital, Trondheim kommune og Manpower

Utdannelse

- årsstudium i praktisk prosjektledelse, UiT (2016-)
- master i helsevitenskap ved ISH/ISM, NTNU
- årsstudium i samfunnsvitenskap, NTNU
- bachelor i sykepleie, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner