Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Haugen, Tore; Sæbøe, Olav Egil; Foss, Margrethe. (2020) Eiendomsforvaltning. Facility management. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 9788245033021.

Del av bok/rapport

  • Støre-Valen, Marit; Meistad, Torill; Boge, Knut; Foss, Margrethe; Houck, Leif Daniel; Lohne, Jardar. (2017) The concept of value of buildings in use. Integrating information in built environments - from concept to practice.
  • Ravik, Kristin Mo; Haddadi, Amin; Bjørberg, Svein; Foss, Margrethe; Lohne, Jardar. (2016) Characteristics That Enhance Value for Users of Offices—Focus on Buildings and Stakeholders. Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction..
  • Støre-Valen, Marit; Boge, Knut; Foss, Margrethe. (2016) Contradictions of interests in early phase of real estate projects – What adds value for owners and users?. WBC16 Proceedings: Volume 1 Creating Built Environments of New Opportunities.