Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder: 

Jeg har ansvar for studieprogrammet ingeniørvitenskap og IKT (sivilingeniør). Jeg kan hjelpe med for eksempel:

- Studieplanlegging 

- Studiehverdag 

- Utveksling 

- Innpassing av fag

 

Gjerne kontakt meg på mail, telefon, eller kom innom vår virtuelle skranke på Zoom, man-fre: 13.00-15.00: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studieveiledere+ved+fakultet+for+ingeni%C3%B8rvitenskap

(Fakultetet tar foreløpig ikke imot personlige henvendelser enda..)

 

 

 

Bakgrunn

Bachelor i sosiologi fra Universitet i Stavanger, med utveksling et semester til UC Berkeley. 

Master i rådgivningsvitenskap fra NTNU, med fokus på psykisk helse og hovedoppgave om stressmestring.