Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Riboldi, Luca; Alves, Erick Fernando; Pilarczyk, Marcin; Nord, Lars O.; Tedeschi, Elisabetta. (2020) HES-OFF H2: Integrated model of the hybrid energy system. 2020.
  • Pilarczyk, Marcin; Riboldi, Luca; Alves, Erick Fernando; Nord, Lars O.; Tedeschi, Elisabetta. (2019) HES-OFF H1: Case study definition and benchmarking. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2019.