Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Abrahamsen, Morten H.; Havenvid, Malena Ingemansson; La Rocca, Antonella. (2017) Researching the Interactive Business Landscape. No Business is an Island: Making Sense of the Interactive Business World.
  • Havenvid, Malena Ingemansson. (2017) Starting up from Science: The case of a university-organised commercialisation Project. Starting Up in Business Networks Why Relationships Matter in Entrepreneurship.
  • Havenvid, Malena Ingemansson; La Rocca, Antonella. (2017) New Business Development in Business Networks. No Business is an Island: Making Sense of the Interactive Business World.