Bakgrunn og aktiviteter

Tilhører Faggruppe for strategi og arbeidsgiverfunksjon ved HR- og HMS- avdelingen.