Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Sekretariatet for Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon i Helse Midt-Norge RHF (Samarbeidsorganet) og Samarbeidsutvalg for utdanning (SUU).

Administrativ oppfølging av regionale forskningsmidler og utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF.

Kontaktperson for den årlige utlysningen av forskningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF, samt utlysning av utdanningsmidler fra Helse Midt-Norge RHF.

 

Utdanningsbakgrunn

  • Cand. polit. med hovedfag i sosialantropologi, Universitetet i Bergen. Feltarbeid fra Sumatra, Indonesia.
  • Asian Studies and Languages, Flinders University of South Australia.
  • Cand. mag. samfunnsvitenskapelige fag, NTNU.