Bakgrunn og aktiviteter

Emnet i avhandlingen min er om kosthold, betennelse og antioksidanter i Atlantisk laks. Jeg jobber med molekylærbiologi, histologi, bioinformatikk, immunologi og proteinanalyser for å forstå mekanismene av næringsstoffer på fiskefysiologi.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner