Bakgrunn og aktiviteter

 Forsker innen piezoelektriske keramer for biomedisinske applikasjoner

Jobber hovedsaklig innen;

 • Keramisk prosessering og fremstilling
  • Fast stoff syntese
  • Våt-kjemisk syntese
  • Kalsinering, prosessering og sintering
  • Frysestøping
  • Belegging
 • Karakterisering
  • Termiske, elektriske og mekaniske egenskaper

 

Doktorgradsavhandling:

Mikrostruktur, fasesammensetning og slitemotstand i aluminabaserte katalysatorbærere

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Rotan, Magnus; Grande, Tor; Einarsrud, Mari-Ann; Rytter, Erling. (2012) Phase composition, microstructure and resistance to attrition of alumina-based supports for Fischer-Tropsch catalysts. 2012. ISBN 9788247133514.