Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Rafnsson, Magnus Rannver. (2010) High voltage towers and composite materials. Swerea SICOMP Conference Abstracts 2010.

Rapport/avhandling