Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Oplenskedal, Magnus Karsten; Herrmann, Peter; Blech, Jan Olaf; Taherkordi, Amirhosein. (2018) Simulation-driven Development of Self-adaptive Transportation Systems. Proceedings of the 2018 IEEE Conference on Network Softwarization.
  • Oplenskedal, Magnus; Herrmann, Peter; Blech, Jan Olaf. (2016) Model-based Development of a Controller and Simulator for a Mobile Robot. 2016 Fifth ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2016).