Bakgrunn og aktiviteter

Veterinær og stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin. Jobber med endringer i psykisk helse hos bønder.

 

Bakgrunn:

  • Veterinær (Faculty of Veterinary Science, Budapest, Ungarn – 2005)
  • Årsstudium i organisasjon og ledelse (Høgskolen I Hedmark, 2012)

Jeg forsker på:

  •  Endringer i psykisk helse og psykososialt arbeidsmiljø hos bønder.

Metoder/data/verktøy jeg bruker:

  • Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) 1-3
  • SPSS

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Torske, Magnhild Oust. (2017) Mental health in Norwegian farmers. The HUNT Study. 2017. ISBN 978-82-326-2608-3.