Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Svendsen, Torbjørn; Johnsen, Magne Hallstein; Nordgård, Torbjørn; Hofland, Knut; Hofland, Knut; Ore, Christian Emil; Ore, Christian Emil. (1999) Nasjonalt korpus for språkteknologi - forprosjekt. 1999.
  • Harborg, Erik; Johnsen, Magne Hallstein; Svendsen, Torbjørn. (1995) Talegjenkjenning II. 1995.
  • Harborg, Erik; Johnsen, Magne Hallstein; Svendsen, Torbjørn. (1995) Talegjenkjenning for teksting av direktesendte programmer - en studie. 1995.
  • Harborg, Erik; Johnsen, Magne Hallstein. (1987) Gjenkjenning av isolerte ord basert på kontinuerlige, skjulte Markov-modeller. 1987.