Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Eikerol, Magnar. (1998) Tørkeprøver av trelast: hvor langt fra enden?. Treteknisk Informasjon.
  • Eikerol, Magnar; Skogstad, Per. (1998) Vil pressing av rå trelast gi redusert vindskjevhet i ferdige produkter?. Treteknisk Informasjon. vol. 5.

Rapport/avhandling