Bakgrunn og aktiviteter

Forkurskoordinator, Universitetslelektor

Matematikk og fysikk.  Underviser på forkurs og y-vei/tress.