Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat ved Excited SFU med hovedfokus på IT-studenters studievaner i første årskurs. Jeg forsker på hvordan studentene studerer og lærer seg IT, og hvordan de utvikler gode læringsferdigheter. En essensiell del av denne forskningen er å utvikle gode verktøy for å evaluere studentenes læringsbaner, og derfor består mye av mitt arbeid i å finne de gode datakildene, variablene og analysene. Jeg bruker både eksisterende datakilder til å finne ny informasjon, samt utvikler innovative måter å evaluere studentene våres læring. 

Utenom forskningen min har jeg vært involvert i undervisningsarbeid og diverse prosjekter i min tid som stipendiat så langt. Her er et utvalg: 

  • Koordinator for undervisning og læringsassistenter i diverse grunnkurs (TDT4110, TDT4109, TDT4127. TDT4105 og TDT4100)
  • Ansvarlig for Læringsassistentopplæringen (LAOS) ved IDI
  • Arrangør av Catch IDI, en forskningskonferanse for alle studenter og ansatte ved IDI
  • Representant for de midlertidige vitenskapelig ansatte i utvidet ledergruppe ved IDI
  • Faglig studieveileder for studenter ved Lektor i realfag - informatikk
  • Medlem av prosjektet Fremtidens PhD utdanning ved IE fakultetet
  • Medlem av Fremtidens teknologistudier, delprosjekt 2. 
  • Involvert i Ada og Idun prosjektene med fokus på å rekruttere of beholde kvinner i IT og teknologi studier

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017