Bakgrunn og aktiviteter

Min faglige bakgrunn er en Bachelor i Ergoterapi, en Mastergrad i Sosial- og Samufunnspsykologi og en Phd i Helsevitenskap.

Faglige og forskningsmessige interesser omfatter blant annet folkehelse, helsefremming, sosiale forutsetninger for helse og Salutogenese, såvel som samfunnsmessige forutsetninger for aktivitet og deltagelse i ulike grupper.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Maass, Ruca Elisa Katrin. (2019) Kohärenzsinn und Alltagserlebnisse. Salutogenese kennen und verstehen.
  • Lillefjell, Monica; Maass, Ruca Elisa Katrin; Ihlebæk, Camilla. (2016) The Application of salutogenesis in vocational rehabilitation settings. Handbook of Salutogenesis.
  • Maass, Ruca Elisa Katrin; Lillefjell, Monica; Espnes, Geir Arild. (2016) The Application of Salutogenesis in Cities and Towns. Handbook of Salutogenesis.

Rapport/avhandling

  • Anthun, Kirsti Sarheim; Lillefjell, Monica; Espnes, Geir Arild; Hope, Siren; Maass, Ruca Elisa Katrin; Sætermo, Turid Fånes; Morris, George A.. (2019) Implementing Triple-Win Case Studies for Living, Moving and Consuming that Encourage Behavioural Change, Protect the Environment, and Promote Health and Health Equity. 2019.
  • Maass, Ruca Elisa Katrin; Anthun, Kirsti Sarheim; Hope, Siren; Lillefjell, Monica. (2019) Helse og livskvalitet i Malvik kommune 2018 - LEV VEL. 2019. ISBN 978-82-93158-46-2. Rapportserie fra senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU (02).
  • Lillefjell, Monica; Maass, Ruca Elisa Katrin; Espnes, Geir Arild. (2013) Helse og livskvalitet i Malvik kommune 2012 - Lev Vel. 2013. ISBN 978-82-93158-15-8. Rapportserie fra senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU (1).