Bakgrunn og aktiviteter

Min faglige bakgrunn er en Bachelor i Ergoterapi, en Mastergrad i Sosial- og Samufunnspsykologi og en Phd i Helsevitenskap. 

Faglige og forskningsmessige interesser omfatter blant annet folkehelse og helsefremming, med en stekt fokus på sosial ulikhet, empowerment, inkludering og samarbeid i kommunen (både horisontal og vertikal). Videre forsker jeg på sosiale og samfunnskapte forutsetninger for helse og deltagelse ut fra et salutogent perspektiv. Hovedfokuset her er å anvende og videreutvikle teorien på sprøsmål utenfor en snever "helsesektor", og se om den kan bidra til å forstå sammenhegner mellom hvordan vi organsierer våre samfunn og hvordan vi, som grupper eller individer, forstår og navigerer gjennom verden- og tar våre på vår egen helse.

Nøkkelord: salutogenese, Sense of coherence, Sosial kapital, deltagelse, empowerment, sosial ulikhet, sosiale determinanter for helse, nærmiljø, nabolag, politikk, social policy, samarbeidsprosesser

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Maass, Ruca Elisa Katrin. (2019) Kohärenzsinn und Alltagserlebnisse. Salutogenese kennen und verstehen.
  • Lillefjell, Monica; Maass, Ruca Elisa Katrin; Ihlebæk, Camilla. (2016) The Application of salutogenesis in vocational rehabilitation settings. Handbook of Salutogenesis.
  • Maass, Ruca Elisa Katrin; Lillefjell, Monica; Espnes, Geir Arild. (2016) The Application of Salutogenesis in Cities and Towns. Handbook of Salutogenesis.

Rapport/avhandling

  • Anthun, Kirsti Sarheim; Lillefjell, Monica; Espnes, Geir Arild; Hope, Siren; Maass, Ruca Elisa Katrin; Sætermo, Turid Fånes; Morris, George A.. (2019) Implementing Triple-Win Case Studies for Living, Moving and Consuming that Encourage Behavioural Change, Protect the Environment, and Promote Health and Health Equity. 2019.
  • Maass, Ruca Elisa Katrin; Anthun, Kirsti Sarheim; Hope, Siren; Lillefjell, Monica. (2019) Helse og livskvalitet i Malvik kommune 2018 - LEV VEL. 2019. ISBN 978-82-93158-46-2. Rapportserie fra senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU (02).
  • Lillefjell, Monica; Maass, Ruca Elisa Katrin; Espnes, Geir Arild. (2013) Helse og livskvalitet i Malvik kommune 2012 - Lev Vel. 2013. ISBN 978-82-93158-15-8. Rapportserie fra senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU (1).