Øyvind Andersen Lundeby

Universitetslektor

Institutt for lærerutdanning
73412628
MA3.042, Kalvskinnet

Bakgrunn og aktiviteter

1988-2012 Praksis i skoleverket på alle trinn.

2009 Mastergrad i matematikkdidaktikk.

2012 Ansatt ved HiST/NTNU

Erfaring med følgende kurs:

  • Matematikk 1 (5-10), emne 1 og 2
  • Matematikk 2 (5-10), emne 1 og 2
  • Regning som grunnleggende ferdighet, KFK
  • Matematikk (5-10), KFK
  • Matematikkvansker
  • Veiledning Bachelor
  • Estetisk uke

Forskningsområde: Lærebokanalyse, komparative studier

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2017

  • Tesfamicael, Solomon Abedom; Botten, Geir Harald; Lundeby, Øyvind Andersen. (2017) The teaching and learning of relations and functions: A Comparative study of Norwegian and Ethiopian textbooks. CERME 10 . European Society for Research in Mathematics Education; Institute of Education, Dublin City University. 2017-02-01 - 2017-02-05.
  • Tesfamicael, Solomon Abedom; Lundeby, Øyvind Andersen. (2017) Comparative study on Text book: the case of Relations and Functions. Seksjons Seminar på Brekstad . Matematikk Seksjon, ILU; Brekstad. 2017-09-28 - 2017-09-29.

2016

  • Tesfamicael, Solomon Abedom; Botten, Geir Harald; Lundeby, Øyvind Andersen; Duguma, Tadesse Guluma. (2016) Teaching and Learning Mathematics in Ethiopian Schools As compared to the Norwegian schools (A Comparative study). Nordisk lærerutdanning i et internasjonalt perspektiv . FLT-NTNU; Rotvoll, Trondheim. 2016-05-10 - 2016-05-13.