Bakgrunn og aktiviteter

Jobber som klinisk monitor ved Enhet for Anvendt Klinisk Forskning. Monitorerer kliniske legemiddelutprøvinger i forhold til norske og internasjonale lover, forskrifter og ICH-GCP-reglene.

  • rådgiving/ monitorering
  • utarbeider monitoreringsplan
  • monitorerer og følger opp utprøvere/ studiesenter
  • sørger for at forskningsstudien følger godkjent forskningsprotokoll og aktuelle lover for ICH-GCP.