Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Matjeka, Louise. (2020) The Move Maker – Exploring Bodily Preconditions and Surrounding Conditions for Bodily Interactive Play. CHI 2020 : Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Honolulu, Hawaii, USA — April 25th -30th, 2020.
  • Mueller, Florian; Matjeka, Louise; Wang, Yan; Andres, Josh; Li, Zhuying; Marquez, Jonathan; Jarvis, Bob; Pijnappel, Sebastiaan; Patibanda, Rakesh; Khot, Rohit Ashok. (2020) "Erfahrung & Erlebnis": Understanding the Bodily Play Experience through German Lexicon. Proceedings of the Fourteenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction.