Bakgrunn og aktiviteter

Emneansvarlig for semester IIC og IID av medisinstudiet.

 

Forskergruppetilhørighet

Kvinnehelse-PCOS

 

Bakgrunn

Cand Med NTNU 2012

Turnustjeneste ved Harstad Sykehus og Kvæfjord Legesenter 2012-2014.

Allmennlegevikariat ved Kvæfjord Legesenter 2015

PhD-stipendiat i klinisk medisin, IKOM, 2016-2019.

Lege i spesialisering ved Barne- og ungdomsklinikken, St Olavs Hospital fra 2019