Bakgrunn og aktiviteter

Liv Bente Romundstad er Post-doc ved Institutt for Samfunnsmedisin. Hun er gynekolog med kompetanse innen assistert befruktning og fertilitet. 

Hovedinteresser innen forskning:

-Oppfølgningsstudier på barn og svangerskap etter assistert befruktning

-Reproduksjon og fertilitet

-Sikkerhet knyttet til fertilitetsbehandling

Gynekolog ved Spiren Fertilitetsklinikk www.klinikkspiren.no

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner