Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Hovik, Lise. (2017) Verken Fugl eller Fisk - et kunstnerisk forskningsprosjekt om betydningen av affekt i teater for de aller minste. Verken Fugl eller Fisk
  • Østern, Tone Pernille; Della Mea, Luis; Strugstad, Live; Hovik, Lise. (2017) Baby Body, forestilling med dans og musikk for de aller yngste. Baby Body