Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Cand. scient. innen plantepatologi, NTNU

 

Dr. scient innen bioteknologi med vekt på forsvarsmekanismer mot sopp i jordbær, NTNU/Wageningen

Arbeidsområde

Mattrygghet, identifisering og karakterisering av matmikroorganismer

FoU

Nylig avsluttede og pågående prosjekter:

·         Utvikling av en etterforskningsmodul i matbårne utbrudd 

·         Røkt gravet og rå  - regional sjømatkvalitet

·         Lokale spiseklare produkter  - mattrygghet langs hele verdikjeden 

·         Innovative teknologiske løsninger for økt holdbarhet i lett-prosessert sjømat

·         Digitale øvinger i Organisk - og matkjemi

·         Digitale verktøy for økt arbeidslivsrelevans i matteknologisk utdanning (DigiMat)

Undervisning

 

·         TMMT4006 Prosessdesign for trygg matproduksjon

·         TMMT5003 Masteroppgave i Mat og teknologi

 

Veileder i bachelor-, master- og PhD-oppgaver  innen mattrygghet, matmikrobiologi og molekylærbiologi