Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Cand. scient. innen plantepatologi, NTNU

Dr. scient innen bioteknologi med vekt på forsvarsmekanismer mot sopp i jordbær

Arbeidsområde

Mattrygghet, bioteknologi, molekylærbiologi

FoU

Nylig avsluttede og pågående prosjekter:

  • Utvikling av en etterforskningsmodul i matbårne utbrudd 
  • Røkt gravet og rå  - regional sjømatkvalitet
  • Lokale spiseklare produkter  - mattrygghet langs hele verdikjeden 
  • Innovative teknologiske løsninger for økt holdbarhet i lett-prosessert sjømat

Undervisning

Underviser i TMAT 1009 Organisk kjemi og matkjemi

Underviser i TMAT 1007 Laboratoriekurs i matmikrobiologi, -kjemi og -teknologi 

Underviser i TMAT 2001 Biokjemi med bioteknologi

Underviser i TMAT 3001 Videregående mikrobiologi

Underviser i TMAT 3002 Matteknologi

Veileder i bacheloroppgaver i mattrygghet, mikrobiologi og molekylærbiologi

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Mehli, Lisbeth; Jakobsen, Anita Nordeng; Karlsen, Hanne; Nybraaten, Gerd; Frøyen, Ove Johan. (2009) Identification and characterisation of yeast during spontaneous fermentation of rose hips. The Norwegian biochemical society 45th contact meeting.

Rapport/avhandling

  • Mehli, Lisbeth; Jakobsen, Anita Nordeng; Frøyen, Ove Johan; Strand, Åse; Karlsen, Hanne. (2016) Utprøving og vurdering av metoder for påvisning av patogene bakterier i melk og ost fra gårdsysterier i Midt-Norge. 2016.
  • Karlsen, Hanne; Jakobsen, Anita Nordeng; Mehli, Lisbeth. (2010) Kartlegging av mikrobiologisk kvalitet i ystemelk, myse og ost fra gårdsysterier tilknyttet pilotprosjektet Trygg Ost. 2010.
  • Mehli, Lisbeth; Wahl, Erik; Karlsen, Hanne. (2010) Undervisningsopplegg i etterforskning av matbårne utbrudd. 2010.
  • Mehli, Lisbeth. (2004) Polygalacturonase-inhibiting protein (PGIP) in cultivated strawberry (Fragaria x ananassa: characterisation and induction of the gene following fruit infection by Botrytis cinerea. 2004. ISBN 8247165368.