Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Tjora, Aksel; Næss, Siri Christine; Levang, Lisbeth Elvira. (2016) ADHD i samfunnsperspektiv. ADHD og det disiplinerte samfunn.

Rapport/avhandling