Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning: Sykepleier med videreutdanning i livssyn og etikk, og videreutdanning i veiledningspedagogikk. Master i helse- og sosialfag fra Høgskulen i Volda.

PhD-prosjekt: Forsker på møtet mellom eldre immigranter og helsepersonell, og hvordan pasienten konstrueres i dette møtet. En kritisk diskursanalyse.