Lis Cathrin Stavrum

Rådgiver ved NAKU tlf.: 917 22 828 Institutt for psykisk helse
73412679

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er rådgiver ved Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming - NAKU.

Kompetansemiljøets hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for utviklingshemmede, og hovedmålgruppen er kommunalt ansatte. Kompetansemiljøet skal bidra til at kommunalt ansatte kan dra nytte av erfaringer i andre kommuner og av tilgang på forskning og fagutvikling ved høgskoler og universitet.

Jeg har hovedfag i pedagogikk - fordypning spesialpedagogikk. I NAKU har jeg hovedansvar for området Oppvekst og utdanning. I tillegg deltar jeg i miljøets faglige arbeid innenfor andre områder.