Bakgrunn og aktiviteter

Planlegging og oppfølgning av virksomhets- og økonomistrying av PBO prosessen, rapportering og analyse, internkontroll og risikostyring. Evaluering i forhold til økonomiske prioriteringer og ressursdisponering. Oppfølging og videreutvikring av stryingssystemer. Lederstøtteoppgaver.

PBO-støtte innen BOA og BOA-relatert aktivitet til prosjektleder og dekan. Lederstøtteoppdaver.