Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsområde: Utnyttelse av marint restråstoff, med et spesielt fokus på utnyttelse av lipider (omega-3 fettsyrer). 

Stipendiat gjennom forskningsprosjektet SUPREME, ledet av Sintef Ocean. 

Arbeidet kombinerer kunnskap om ernæringsmessig sammensetning og biokjemiske endringer i restråstoffet med teknologiske og praktiske løsninger som kan optimalisere kvaliteten og øke utnyttelsesgraden av restråstoffet til mat og fôr.