Bakgrunn og aktiviteter

Kontaktperson for Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Institutt for helsevitenskap Ålesund og Seksjon for økonomi ved Fakultetsadministrasjonen MH

Mine arbeidsoppgaver:

Seniorkonsulent – HR forvaltning

  • Forvalte lov- og regelverk knyttet til ulike HR-prosesser
  • Lederstøtte innen HR-spørsmål; lønn, sykefravær, ferie, fravær, pensjon
  • Brukerstøtte i Paga web
  • Brukerstøtte MinTid
  • Saksbehandling og støtte ved personalforvaltning

Ta gjerne kontakt på e-post, skype eller telefon.