Bakgrunn og aktiviteter

Forsker ved Program industriell økologi ved NTNU.

Gjennom mitt arbeid fokuserer jeg hovedsaklig på livsløpsanalyse av elektriske biler og batterier.

Fagfelt/arbeidsområdet

 • Bærekraftig transport
 • Elektrifisering av transportmidler
 • Batterier til transportapplikasjoner og energilagring

Kompetanse

 • Fornybar energi
 • Industriell økologi
 • Miljøsystemanalyse
 • Livsløpsanalyse (LCA)
 • Li-ion batterier

Bakgrunn

Utdanning
 • Stipendiat i industriell økologi, institutt for energi- og prossessteknikk, NTNU
 • Master i industriell økologi, institutt for energi- og prossessteknikk,NTNU
 • Bachelor i ingeniørfag, energiteknikk, Universitetet i Agder
 • Førstesemesterstudiet, Universitetet i Agder
Arbeidserfaring
 • Forsker ved program for industriell økologi, NTNU (2012/2013)
 • Sommerjobb ved MiSA (2011) og Avfall Norge (2009)

Andre interesser

 • Fotball
 • Snowboard
 • Downhill sykling

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

 • Ellingsen, Linda Ager-Wick; Strømman, Anders Hammer. (2017) Cradle-to-gate impact assessment of four 18650 lithium-ion traction battery cells. The 9th biennial conference of the International Society for Industrial Ecology (ISIE) . International Society for Industrial Ecology; Chicago. 2017-06-25 - 2017-06-29.
 • Ellingsen, Linda Ager-Wick; Strømman, Anders Hammer. (2017) Life cycle assessment of electric vehicles. 12th Concawe Symposium . Concawe; Antwerp. 2017-03-20 - 2017-03-21.
 • Ellingsen, Linda Ager-Wick; Hung, Christine Roxanne; Strømman, Anders Hammer. (2016) Lifecycle impacts of lithium-ion batteries: a review. EVS29 ; Montreal. 2016-06-19 - 2016-06-22.
 • Ellingsen, Linda Ager-Wick; Strømman, Anders Hammer. (2015) The size and range effect: lifecycle greenhouse gas emissions of electric vehicles. The 8th biennial conference of the International Society for Industrial Ecology (ISIE) . International Society for Industrial Ecology; Guildford. 2015-07-07 - 2015-07-10.
 • Ellingsen, Linda Ager-Wick; Singh, Bhawna; Strømman, Anders Hammer. (2014) Recycling of a Li-ion battery vehicle pack. Gordon Research Conference: Industrial Ecology ; 2014-06-01 - 2014-06-06.
 • Ellingsen, Linda Ager-Wick; Strømman, Anders Hammer. (2014) LIFE CYCLE ASSESSMENT OF CONVENTIONAL & ELECTRIC VEHICLES. Visiooniseminar 2014 ELEKTRIAUTO (+) või (-)? . Tallinna Tehnikakõrgkooli; Tallinn. 2014-11-19.
 • Ellingsen, Linda Ager-Wick; Strømman, Anders Hammer. (2014) Life Cycle Assessment of a Lithium Ion Battery Vehicle Pack. The 21st CIRP Conference on Life Cycle Engineering . CIRP; Trondheim. 2014-06-18 - 2014-06-20.
 • Ellingsen, Linda Ager-Wick. (2013) Expert discussion on electric vehicles. New challenges in the Li-Batteries materials and components for EVs . Somabat; Valencia. 2013-12-18 - 2013-12-19.
 • Ellingsen, Linda Ager-Wick; Majeau-Bettez, Guillaume; Singh, Bhawna; Strømman, Anders Hammer; Srivastava, Akhilesh Kumar; Valøen, Lars Ole. (2013) Life cycle assessment of a lithium-ion battery vehicle pack. The 7th International Conference of the International Society for Industrial Ecology (ISIE) . International Society for Industrial Ecology; Ulsan. 2013-06-25 - 2013-06-28.
 • Ellingsen, Linda Ager-Wick; Strømman, Anders Hammer; Majeau-Bettez, Guillaume; Pak, Anthony; Singh, Bhawna. (2013) LIFE CYCLE ASSESSMENT OF ELECTRIC VEHICLES - RECENT INSIGHTS AND DEVELOPEMENTS. The 7th International Conference of the International Society for Industrial Ecology . International Society for Industrial Ecology; Ulsan. 2013-06-25 - 2013-06-28.