Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområdet:

  • Forskningsstøtte
  • Administrasjon, seminar og møtevirksomhet
  • Lokal superbruker i CRISTin, rapportering

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Santora, Lidia; Oldervoll, Line Merethe; Lillefjell, Monica. (2014) Helsefremmende lokalsamfunn - hvordan fremme arbeidsdeltakelse blandt unige i Meldal?. 2014. ISBN 978-82-93158-19-6. Rapportserie fra senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU (01/2014).