Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt:

Spesialpedagogikk

Faglige interesser:

 Sosiale og emosjonelle vansker, klasseledelse, inkludering og relasjoner.

Undervisning:

PED 2900

PED 3041 Grunnleggende spesialpedagogikk

PED6300 Rom for alle, blikk for den enkelte. Innføringskurs i spesialpedagogikk for  

                 lærer på videregående skoler. 

NTNU:

2012: Universitetslektor Pedagogisk institutt, NTNU:

2009: Buseth Lena Ögren (2009) ”Man måste se eleverna och vilja dom väl”. En mikroetnografisk studie om hur en lärare lägger tillräta för sin yrkesinriktade undervisning. Ett masterarbete i specialpedagogik. Trondheim: Norges teknisk-vitenskapelige universitet.

2013: Konferensinlegg: FoU i Praksis, Stjørdal, Norge 22.04.13-23.04.13 Paperpresentasjon: Melhusprojektet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Mjaavatn, Per Egil; Buseth, Lena Haller; Frostad, Per. (2019) Mest støtte til de faglig sterke? En studie av sammenhengen mellom opplevd lærerstøtte og prestasjonsnivå i ungdomsskole og videregående skole. Spesialpedagogikk. vol. 84 (1).

Del av bok/rapport

  • Buseth, Lena. (2016) Humor i samtalen om tallet 18. Positive lærer-elev-relasjoner. En fortelling fra klasserommet..

Rapport/avhandling

  • Buseth, Lena; Djupvik, Anne Elisabeth; Hov, Hilde; Schjelde, Lisbeth Kristin; Christensen, Per Ivar; Ledahl,, Ole Kjørsvik. (2013) Tenketanken. Tenketanken skal med bakgrunn i studier og analyse av styrende dokumenter og aktuell forskningsbasert litteratur komme med innspill som kan legge premisser for det videre arbeidet med Skolebruksplan 4 i STFK. 2013.